Werkuren toevoegen

Hier kan u als clublid werkuren toevoegen die u tijdens het jaar voor de club heeft gedaan.

Om werkuren toe te voegen voert u hieronder uw lidnummer in. Daarna kan u de datum, het aantal uur en een korte omschrijving toevoegen. Nadien zal dit worden nagekeken door iemand van het bestuur. Uw huidig aantal werkuren kan u hier opvragen.

Lidnummer:
Geboortedatum:
Controleer of je het correcte datum formaat gebruikt! (DD/MM/YYYY)